Thời gian qua, khách hàng đã quen với dịch vụ tư vấn và giải đáp thông tin của MobiFone qua các số hotline, qua tổng đài 9244 và 18001090. Nhằm đa dạng hóa hình thức chăm sóc khách hàng, MobiFone mở thêm 2 kênh thông tin phục vụ nhu cầu của khách hàng qua dịch vụ email: Trung tâm 1: 18001090c1@vms.com.vn, trung tâm 2: 18001090c2@vms.com.vn, Trung tâm 3: 18001090c3@vms.com.vn, trung tâm 4: 18001090c4@vms.com.vn, trung tâm 5: 18001090c5@vms.com.vn.

Dịch vụ webchat cũng được triển khai. Khách hàng có thể chat trực tuyến với nhân viên trả lời khách hàng trên trang web của MobiFone tại địa chỉ: www.mobifone.com.vn. Thời gian sử dụng dịch vụ từ 07h30 đến 21h30 các ngày trong tháng, bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ. Để sử dụng dịch vụ webchat, khách hàng chỉ cần đăng ký là thành viên của web MobiFone. Sau khi đăng nhập và vào mục "Hỗ trợ trực tuyến", khách hàng sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng tư vấn và cung cấp thông tin về các dịch vụ do MobiFone cung cấp.