Mỏ vàng Kupol - nằm ở khu tự trị Chukotka (Nga) và thuộc vòng cực bắc với thời tiết giá lạnh cực kỳ - lại là mỏ vàng được trang bị hiện đại nhất thế giới.

Phương Thảo