Mặc dù nước ngập cao tới nửa thân xe, nhưng mấy chiếc thuộc dòng nakedbike vẫn nổ máy và rú ga ầm ĩ trước khi chạy qua đoạn đường cũng như sông tại Thái Lan.

Theo NĐT