Ngày hôm nay (29-5), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ giải trình trước Quốc hội về Nghị quyết mở rộng địa giới, hành chính Hà Nội, trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Một số nhà khoa học, kiến trúc sư và người dân đã chia sẻ quan điểm của mình trước sự kiện này. Xin giới thiệu cùng bạn đọc...