Ngày 26/4/1986 đi vào lịch sử nhân loại khi sự cố xảy ra ở nhà máy điện nguyên tử Chernobyl, với lượng phóng xạ rò rỉ lớn gấp 400 lần quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima.

Hồng Duy

Nguồn: Mecator.ru