ND - Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Việt Vịnh vừa mới khai trương tuyến xe buýt Vinh - Cửa Lò với năm xe buýt SAMCO, mỗi xe có 26 chỗ ngồi và 21 chỗ đứng. Xe sẽ chạy theo hai tuyến: tuyến số 1 từ Cầu Bến Thủy - Quảng trường Hồ Chí Minh - Cửa Hội - Cửa Lò - chợ Hôm; tuyến số 2 từ cầu Bến Thủy - bến xe - ga Vinh - Quán Bánh - Cửa Lò - chợ Hôm, trung bình cứ 20 phút/chuyến, riêng giờ cao điểm 15 phút/chuyến.