TT -Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh mở cửa Tây Tạng trở lại cho du khách nước ngoài, ba tháng sau các cuộc biểu tình bạo lực.