Trước mắt xe tải trên 30 tấn được phép đi từng chiếc một qua cầu Tân Thuận; giữa tháng 7 sẽ cho lưu thông hai chiều qua cầu Tân Thuận 2. Hàng ứ đọng ở các cảng TP HCM đã được giải tỏa bớt.