Mitsubishi vừa thành lập công ty chuyên cung cấp, bảo dưỡng thang máy và thang cuốn tại Việt Nam, nhằm tạo ra một cơ chế linh hoạt đáp ứng nhu cầu của thị trường.