* Tổng bí thư Nông Đức Mạnh dự và phát biểu ý kiến

Sáng 16-10, lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy (18-10-1930/18-10-2010) được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng… cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Văn phòng Trung ương Đảng qua các thời kỳ… Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương thành tích và những đóng góp to lớn của cán bộ, nhân viên đã, đang công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy trong cả nước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống. Tổng bí thư nêu rõ: Là cơ quan tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng, Văn phòng Trung ương và văn phòng cấp ủy các cấp đã có những nỗ lực, cố gắng lớn tham mưu giúp BCH Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng. Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan nắm và phản ánh trung thực, kịp thời tình hình mọi mặt của đất nước với Trung ương Đảng và các cấp ủy đảng; phối hợp hoặc chủ trì tham mưu, đề xuất với Trung ương Đảng và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề bức xúc của thực tiễn, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng về chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại của đất nước. Tổng bí thư nhắc nhở: Trước những yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, mỗi cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp cần luôn khắc ghi và thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng. Văn phòng Trung ương Đảng giúp cho cơ quan lãnh đạo đầu não nắm tình hình trong toàn Đảng, cho nên phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ gìn bí mật”... Đội ngũ cán bộ văn phòng các cấp phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, sống trung thực, giản dị, không vụ lợi, cơ hội, thực dụng... Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trao tặng Văn phòng Trung ương Đảng bức trướng mang dòng chữ “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”. Tin, ảnh: TTXVN