Bị bệnh tim và khớp, nữ nghệ sĩ biết mình hầu như không còn khả năng sinh nở. Chị lại không muốn làm người khác khổ vì mình, nên quyết định không lập gia đình từ khi hơn 30 tuổi.