Lúc đầu mình đặt có 820k/mâm, nhưng vì mình muốn có món Tôm hấp bia nên đổi lại và tiền đắt hơn

Lúc đầu mình đặt có 820k/mâm, nhưng vì mình muốn có món Tôm hấp bia nên đổi lại và tiền đắt hơn