Mình thích thì mình yêu thôi được dựa trên xu hướng “Mình thích…. thì mình… thôi” của giới trẻ, bắt nguồn từ câu trả lời của Sơn Tùng M-TP trong một buổi phỏng vấn.