“Các anh tự giải quyết mọi khó khăn của các anh mà không cho chúng tôi biết. Nếu có hỏi thì các anh chất vấn ngược lại – em cần biết để làm gì? Nghĩa là các anh không cần tới chúng tôi”. Phụ nữ thường nghĩ về đàn ông như vậy.