(VEN) - Công khai, minh bạch là một trong những nguyên tắc chủ chốt trong các chương trình hội nhập kinh tế quốc tế trên toàn cầu. Một trong những đòi hỏi của quá trình phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam hiện nay đó là tính minh mạch, sự nhất quán trong các hoạt động của nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN nói riêng.

(VEN) - Công khai, minh bạch là một trong những nguyên tắc chủ chốt trong các chương trình hội nhập kinh tế quốc tế trên toàn cầu. Một trong những đòi hỏi của quá trình phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam hiện nay đó là tính minh mạch, sự nhất quán trong các hoạt động của nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN nói riêng. (VEN) - Công khai, minh bạch là một trong những nguyên tắc chủ chốt trong các chương trình hội nhập kinh tế quốc tế trên toàn cầu. Một trong những đòi hỏi của quá trình phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam hiện nay đó là tính minh mạch, sự nhất quán trong các hoạt động của nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN nói riêng. (VEN) - Công khai, minh bạch là một trong những nguyên tắc chủ chốt trong các chương trình hội nhập kinh tế quốc tế trên toàn cầu. Một trong những đòi hỏi của quá trình phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam hiện nay đó là tính minh mạch, sự nhất quán trong các hoạt động của nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN nói riêng.

Tham luận tại hội thảo “Minh bạch và nhất quán: Tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp” diễn ra ở Hà Nội ngày 17/1/2013, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI cho biết: “Một thách thức lớn đối quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay là làm thế nào giảm thiểu được các khó khăn cho DN trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu các “chi phí ngầm” không chính thức, chi phí tiêu cực, qua đó ngăn chặn nạn hối lộ, tham nhũng trong các mối quan hệ liên quan đến sản xuất, kinh doanh”.

Một nguyên nhân của thách thức nêu trên là do bản chất vấn đề quản lý hành chính nhà nước tự thân nó đã dễ phát sinh việc lạm quyền. Nếu các đối tượng trong quan hệ giao dịch, tiếp xúc không minh bạch, không nhất quán sẽ tạo cơ hội cho những người thực thi lạm quyền, lợi dụng, trục lợi, tham nhũng, đối tượng chịu sự điều chỉnh của chính sách, pháp luật phải chịu rủi ro chi phí.

Để giảm thiểu những khó khăn và giảm chi phí cho DN trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh, bà Nguyễn Thị Kim Liên, cố vấn về thể chế của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho rằng: “Nhà nước cần phải tạo ra được môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, nhất quán, áp dụng thống nhất. Thông tin về thể chế, chính sách phải có sẵn và Nhà nước cần chủ động cung cấp cho người dân và DN”.

Còn ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng: “Chính sách, pháp luật của Nhà nước ban hành phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, dễ áp dụng, có tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Ngay từ khi xây dựng văn bản pháp luật cần tham khảo, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của người dân, của các đối tượng văn bản pháp luật điều chỉnh, trước khi ban hành chính thức cần phổ biến kịp thời tới người dân và DN”.

Không chỉ đòi hỏi từ phía quản lý Nhà nước, mà ngay chính tự thân trong hoạt động của các DN cũng cần phải thực hiện tốt minh bạch và nhất quán. Quản trị DN không minh bạch, không nhất quán sẽ không thể xây dựng được niềm tin cho người lao động, mất uy tín với đối tác, với cơ quan nhà nước và xã hội, và đương nhiên DN không thể đạt được lợi ích lâu dài để phát triển bền vững. Đây đang là những khái niệm còn khá mới mẻ đối với các DN Việt Nam, số DN Việt Nam hiểu được lợi ích của nó còn chưa nhiều. Với các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam thì khác, điều này là khá phổ biến và họ coi đó là một trong những đặc trưng của phương thức kinh doanh tiến bộ, là một giá trị cốt lõi của DN. Về dài hạn, minh bạch, nhất quán trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị sẽ giúp DN xây dựng được hình ảnh, duy trì sự tin cậy của các đối tác, khách hàng, cổ đông, giảm được các chi phí tiêu cực, cải thiện năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh.

Ông Nguyễn Tiến Vinh, Giám đốc Pháp lý và tuân thủ của Công ty TNHH ABB Việt Nam (một DN 100% vốn Thụy Sỹ) cho biết: “Mặc dù các qui định về thuế, hải quan ở Việt Nam còn khá phức tạp, đôi khi gây rất nhiều phiền hà, khó khăn cho DN. Nhưng trong hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam, ABB vẫn tuyệt đối tuân thủ, không hối lộ, bôi trơn để thực hiện các giao dịch hành chính cũng như giao dịch khác. Ngay cả với các đối tác khách hàng, ABB cũng luôn truyền đạt rõ thông điệp về đạo đức kinh doanh và các qui định đảm bảo tính minh bạch. Nếu đối tác có bất kỳ hành động nào vi phạm đến đạo đức kinh doanh, không minh bạch sẽ bị hủy bỏ hợp đồng. Điều này đã góp phần quan trọng giúp cho ABB giảm thiểu được các chi phí không chính thức bất hợp lý, không mất thời gian cho các giao dịch không minh bạch, tạo lập được văn hóa tuân thủ và thượng tôn pháp luật của DN, nâng cao được uy tín, thương hiệu trên thương trường cũng như cơ quan quản lý nhà nước, qua đó tạo rào cản đối với tham nhũng trong các quan hệ liên quan đến sản xuất, kinh doanh./.

Lan Ngọc

Tham luận tại hội thảo “Minh bạch và nhất quán: Tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp” diễn ra ở Hà Nội ngày 17/1/2013, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI cho biết: “Một thách thức lớn đối quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay là làm thế nào giảm thiểu được các khó khăn cho DN trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu các “chi phí ngầm” không chính thức, chi phí tiêu cực, qua đó ngăn chặn nạn hối lộ, tham nhũng trong các mối quan hệ liên quan đến sản xuất, kinh doanh”.

Một nguyên nhân của thách thức nêu trên là do bản chất vấn đề quản lý hành chính nhà nước tự thân nó đã dễ phát sinh việc lạm quyền. Nếu các đối tượng trong quan hệ giao dịch, tiếp xúc không minh bạch, không nhất quán sẽ tạo cơ hội cho những người thực thi lạm quyền, lợi dụng, trục lợi, tham nhũng, đối tượng chịu sự điều chỉnh của chính sách, pháp luật phải chịu rủi ro chi phí.

Để giảm thiểu những khó khăn và giảm chi phí cho DN trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh, bà Nguyễn Thị Kim Liên, cố vấn về thể chế của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho rằng: “Nhà nước cần phải tạo ra được môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, nhất quán, áp dụng thống nhất. Thông tin về thể chế, chính sách phải có sẵn và Nhà nước cần chủ động cung cấp cho người dân và DN”.

Còn ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng: “Chính sách, pháp luật của Nhà nước ban hành phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, dễ áp dụng, có tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Ngay từ khi xây dựng văn bản pháp luật cần tham khảo, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của người dân, của các đối tượng văn bản pháp luật điều chỉnh, trước khi ban hành chính thức cần phổ biến kịp thời tới người dân và DN”.

Không chỉ đòi hỏi từ phía quản lý Nhà nước, mà ngay chính tự thân trong hoạt động của các DN cũng cần phải thực hiện tốt minh bạch và nhất quán. Quản trị DN không minh bạch, không nhất quán sẽ không thể xây dựng được niềm tin cho người lao động, mất uy tín với đối tác, với cơ quan nhà nước và xã hội, và đương nhiên DN không thể đạt được lợi ích lâu dài để phát triển bền vững. Đây đang là những khái niệm còn khá mới mẻ đối với các DN Việt Nam, số DN Việt Nam hiểu được lợi ích của nó còn chưa nhiều. Với các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam thì khác, điều này là khá phổ biến và họ coi đó là một trong những đặc trưng của phương thức kinh doanh tiến bộ, là một giá trị cốt lõi của DN. Về dài hạn, minh bạch, nhất quán trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị sẽ giúp DN xây dựng được hình ảnh, duy trì sự tin cậy của các đối tác, khách hàng, cổ đông, giảm được các chi phí tiêu cực, cải thiện năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh.

Ông Nguyễn Tiến Vinh, Giám đốc Pháp lý và tuân thủ của Công ty TNHH ABB Việt Nam (một DN 100% vốn Thụy Sỹ) cho biết: “Mặc dù các qui định về thuế, hải quan ở Việt Nam còn khá phức tạp, đôi khi gây rất nhiều phiền hà, khó khăn cho DN. Nhưng trong hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam, ABB vẫn tuyệt đối tuân thủ, không hối lộ, bôi trơn để thực hiện các giao dịch hành chính cũng như giao dịch khác. Ngay cả với các đối tác khách hàng, ABB cũng luôn truyền đạt rõ thông điệp về đạo đức kinh doanh và các qui định đảm bảo tính minh bạch. Nếu đối tác có bất kỳ hành động nào vi phạm đến đạo đức kinh doanh, không minh bạch sẽ bị hủy bỏ hợp đồng. Điều này đã góp phần quan trọng giúp cho ABB giảm thiểu được các chi phí không chính thức bất hợp lý, không mất thời gian cho các giao dịch không minh bạch, tạo lập được văn hóa tuân thủ và thượng tôn pháp luật của DN, nâng cao được uy tín, thương hiệu trên thương trường cũng như cơ quan quản lý nhà nước, qua đó tạo rào cản đối với tham nhũng trong các quan hệ liên quan đến sản xuất, kinh doanh./.

Lan Ngọc

Tham luận tại hội thảo “Minh bạch và nhất quán: Tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp” diễn ra ở Hà Nội ngày 17/1/2013, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI cho biết: “Một thách thức lớn đối quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay là làm thế nào giảm thiểu được các khó khăn cho DN trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu các “chi phí ngầm” không chính thức, chi phí tiêu cực, qua đó ngăn chặn nạn hối lộ, tham nhũng trong các mối quan hệ liên quan đến sản xuất, kinh doanh”.

Tham luận tại hội thảo “Minh bạch và nhất quán: Tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp” diễn ra ở Hà Nội ngày 17/1/2013, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI cho biết: “Một thách thức lớn đối quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay là làm thế nào giảm thiểu được các khó khăn cho DN trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu các “chi phí ngầm” không chính thức, chi phí tiêu cực, qua đó ngăn chặn nạn hối lộ, tham nhũng trong các mối quan hệ liên quan đến sản xuất, kinh doanh”. Tham luận tại hội thảo “Minh bạch và nhất quán: Tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp” diễn ra ở Hà Nội ngày 17/1/2013, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI cho biết: “Một thách thức lớn đối quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay là làm thế nào giảm thiểu được các khó khăn cho DN trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu các “chi phí ngầm” không chính thức, chi phí tiêu cực, qua đó ngăn chặn nạn hối lộ, tham nhũng trong các mối quan hệ liên quan đến sản xuất, kinh doanh”.

Một nguyên nhân của thách thức nêu trên là do bản chất vấn đề quản lý hành chính nhà nước tự thân nó đã dễ phát sinh việc lạm quyền. Nếu các đối tượng trong quan hệ giao dịch, tiếp xúc không minh bạch, không nhất quán sẽ tạo cơ hội cho những người thực thi lạm quyền, lợi dụng, trục lợi, tham nhũng, đối tượng chịu sự điều chỉnh của chính sách, pháp luật phải chịu rủi ro chi phí.

Một nguyên nhân của thách thức nêu trên là do bản chất vấn đề quản lý hành chính nhà nước tự thân nó đã dễ phát sinh việc lạm quyền. Nếu các đối tượng trong quan hệ giao dịch, tiếp xúc không minh bạch, không nhất quán sẽ tạo cơ hội cho những người thực thi lạm quyền, lợi dụng, trục lợi, tham nhũng, đối tượng chịu sự điều chỉnh của chính sách, pháp luật phải chịu rủi ro chi phí. Một nguyên nhân của thách thức nêu trên là do bản chất vấn đề quản lý hành chính nhà nước tự thân nó đã dễ phát sinh việc lạm quyền. Nếu các đối tượng trong quan hệ giao dịch, tiếp xúc không minh bạch, không nhất quán sẽ tạo cơ hội cho những người thực thi lạm quyền, lợi dụng, trục lợi, tham nhũng, đối tượng chịu sự điều chỉnh của chính sách, pháp luật phải chịu rủi ro chi phí.

Để giảm thiểu những khó khăn và giảm chi phí cho DN trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh, bà Nguyễn Thị Kim Liên, cố vấn về thể chế của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho rằng: “Nhà nước cần phải tạo ra được môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, nhất quán, áp dụng thống nhất. Thông tin về thể chế, chính sách phải có sẵn và Nhà nước cần chủ động cung cấp cho người dân và DN”.

Để giảm thiểu những khó khăn và giảm chi phí cho DN trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh, bà Nguyễn Thị Kim Liên, cố vấn về thể chế của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho rằng: “Nhà nước cần phải tạo ra được môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, nhất quán, áp dụng thống nhất. Thông tin về thể chế, chính sách phải có sẵn và Nhà nước cần chủ động cung cấp cho người dân và DN”. Để giảm thiểu những khó khăn và giảm chi phí cho DN trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh, bà Nguyễn Thị Kim Liên, cố vấn về thể chế của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho rằng: “Nhà nước cần phải tạo ra được môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, nhất quán, áp dụng thống nhất. Thông tin về thể chế, chính sách phải có sẵn và Nhà nước cần chủ động cung cấp cho người dân và DN”.

Còn ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng: “Chính sách, pháp luật của Nhà nước ban hành phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, dễ áp dụng, có tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Ngay từ khi xây dựng văn bản pháp luật cần tham khảo, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của người dân, của các đối tượng văn bản pháp luật điều chỉnh, trước khi ban hành chính thức cần phổ biến kịp thời tới người dân và DN”.

Còn ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng: “Chính sách, pháp luật của Nhà nước ban hành phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, dễ áp dụng, có tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Ngay từ khi xây dựng văn bản pháp luật cần tham khảo, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của người dân, của các đối tượng văn bản pháp luật điều chỉnh, trước khi ban hành chính thức cần phổ biến kịp thời tới người dân và DN”. Còn ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng: “Chính sách, pháp luật của Nhà nước ban hành phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, dễ áp dụng, có tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Ngay từ khi xây dựng văn bản pháp luật cần tham khảo, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của người dân, của các đối tượng văn bản pháp luật điều chỉnh, trước khi ban hành chính thức cần phổ biến kịp thời tới người dân và DN”.

Không chỉ đòi hỏi từ phía quản lý Nhà nước, mà ngay chính tự thân trong hoạt động của các DN cũng cần phải thực hiện tốt minh bạch và nhất quán. Quản trị DN không minh bạch, không nhất quán sẽ không thể xây dựng được niềm tin cho người lao động, mất uy tín với đối tác, với cơ quan nhà nước và xã hội, và đương nhiên DN không thể đạt được lợi ích lâu dài để phát triển bền vững. Đây đang là những khái niệm còn khá mới mẻ đối với các DN Việt Nam, số DN Việt Nam hiểu được lợi ích của nó còn chưa nhiều. Với các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam thì khác, điều này là khá phổ biến và họ coi đó là một trong những đặc trưng của phương thức kinh doanh tiến bộ, là một giá trị cốt lõi của DN. Về dài hạn, minh bạch, nhất quán trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị sẽ giúp DN xây dựng được hình ảnh, duy trì sự tin cậy của các đối tác, khách hàng, cổ đông, giảm được các chi phí tiêu cực, cải thiện năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh.

Không chỉ đòi hỏi từ phía quản lý Nhà nước, mà ngay chính tự thân trong hoạt động của các DN cũng cần phải thực hiện tốt minh bạch và nhất quán. Quản trị DN không minh bạch, không nhất quán sẽ không thể xây dựng được niềm tin cho người lao động, mất uy tín với đối tác, với cơ quan nhà nước và xã hội, và đương nhiên DN không thể đạt được lợi ích lâu dài để phát triển bền vững. Đây đang là những khái niệm còn khá mới mẻ đối với các DN Việt Nam, số DN Việt Nam hiểu được lợi ích của nó còn chưa nhiều. Với các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam thì khác, điều này là khá phổ biến và họ coi đó là một trong những đặc trưng của phương thức kinh doanh tiến bộ, là một giá trị cốt lõi của DN. Về dài hạn, minh bạch, nhất quán trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị sẽ giúp DN xây dựng được hình ảnh, duy trì sự tin cậy của các đối tác, khách hàng, cổ đông, giảm được các chi phí tiêu cực, cải thiện năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh. Không chỉ đòi hỏi từ phía quản lý Nhà nước, mà ngay chính tự thân trong hoạt động của các DN cũng cần phải thực hiện tốt minh bạch và nhất quán. Quản trị DN không minh bạch, không nhất quán sẽ không thể xây dựng được niềm tin cho người lao động, mất uy tín với đối tác, với cơ quan nhà nước và xã hội, và đương nhiên DN không thể đạt được lợi ích lâu dài để phát triển bền vững. Đây đang là những khái niệm còn khá mới mẻ đối với các DN Việt Nam, số DN Việt Nam hiểu được lợi ích của nó còn chưa nhiều. Với các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam thì khác, điều này là khá phổ biến và họ coi đó là một trong những đặc trưng của phương thức kinh doanh tiến bộ, là một giá trị cốt lõi của DN. Về dài hạn, minh bạch, nhất quán trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị sẽ giúp DN xây dựng được hình ảnh, duy trì sự tin cậy của các đối tác, khách hàng, cổ đông, giảm được các chi phí tiêu cực, cải thiện năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh.

Ông Nguyễn Tiến Vinh, Giám đốc Pháp lý và tuân thủ của Công ty TNHH ABB Việt Nam (một DN 100% vốn Thụy Sỹ) cho biết: “Mặc dù các qui định về thuế, hải quan ở Việt Nam còn khá phức tạp, đôi khi gây rất nhiều phiền hà, khó khăn cho DN. Nhưng trong hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam, ABB vẫn tuyệt đối tuân thủ, không hối lộ, bôi trơn để thực hiện các giao dịch hành chính cũng như giao dịch khác. Ngay cả với các đối tác khách hàng, ABB cũng luôn truyền đạt rõ thông điệp về đạo đức kinh doanh và các qui định đảm bảo tính minh bạch. Nếu đối tác có bất kỳ hành động nào vi phạm đến đạo đức kinh doanh, không minh bạch sẽ bị hủy bỏ hợp đồng. Điều này đã góp phần quan trọng giúp cho ABB giảm thiểu được các chi phí không chính thức bất hợp lý, không mất thời gian cho các giao dịch không minh bạch, tạo lập được văn hóa tuân thủ và thượng tôn pháp luật của DN, nâng cao được uy tín, thương hiệu trên thương trường cũng như cơ quan quản lý nhà nước, qua đó tạo rào cản đối với tham nhũng trong các quan hệ liên quan đến sản xuất, kinh doanh./.

Ông Nguyễn Tiến Vinh, Giám đốc Pháp lý và tuân thủ của Công ty TNHH ABB Việt