Miley Cyrus có thể đang hẹn hò với Liam Hemsworth, nhưng cô cảm thấy “rất trung lập” trong vấn đề giới tính và tình dục của mình.