Trong khi cả thế giới đang đổ dồn vào lễ trao giải Oscar đang diễn ra, thì ở phía đối lập, giải thưởng Mâm xôi vàng bêu gương những thất bại trong lĩnh vực điện ảnh cũng đã tuyên bố “danh sách đen” của mình.