(NLĐ)- Theo TTXVN, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 101/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.

Theo đó, người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở y tế, tại cửa khẩu sẽ được miễn viện phí. Việc miễn viện phí này không được áp dụng đối với người bị cách ly y tế tại nhà. Trường hợp người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế đang trong thời gian cách ly mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị thì phải thanh toán chi phí khám, điều trị bệnh đó theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ y tế; nếu người đó có thẻ bảo hiểm y tế thì việc thanh toán chi phí khám, điều trị do Quỹ bảo hiểm xã hội thanh toán theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.