Ngày 12-11, nước lũ tiếp tục dâng cao trên các sông ở miền Trung. Các tỉnh, TP từ Quảng Trị đến Bình Định ngập chìm trong biển nước, nhiều vùng bị chia cắt, cô lập bởi nước lũ; hàng chục ngàn người dân phải sơ tán...