Chiều 11.11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp với 81,34% đại biểu biểu quyết tán thành.

Mien thue hon 93 nghin ha dat nong nghiep khong anh huong den ngan sach - Anh 1

Ảnh minh họa

Theo đó, sẽ miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, tặng, cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã.

Bên cạnh đó, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai; trong thời gian Nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Như vậy, khi quy định này đi vào thực tiễn, tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp dự kiến được miễn là khoảng 53,5 tỉ đồng, diện tích đất nông nghiệp dự kiến được miễn là 93.917 ha, tổng số đối tượng dự kiến được miễn là 77.136 người nộp thuế. Trong đó, hộ gia đình, cá nhân, số thuế dự kiến được miễn là khoảng 34,3 tỉ đồng, diện tích đất nông nghiệp dự kiến được miễn là 67.333 ha, số đối tượng dự kiến được miễn là 75.320 người.

Trong buổi thảo luận tại hội trường về vấn đề này, đa số các ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết bổ sung đối tượng miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Điều này được cho là có tác dụng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại hóa; giảm bớt khó khăn cho người nông dân, khuyến khích đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng, qua đó cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn, gắn bó với nông nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đồng ý rằng, việc miễn toàn bộ số thuế phải nộp cho các hộ gia đình, cá nhân, kể cả phần vượt hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ tạo tâm lý đồng thuận trong nhân dân, góp phần “khoan thư sức dân”, khuyến khích tích tụ ruộng đất, sản xuất cánh đồng mẫu lớn, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện chính sách “tam nông”. Hơn nữa, theo ông Hải, số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn của hộ gia đình, cá nhân chỉ khoảng 34,3 tỉ đồng/năm là không lớn và có tác động không đáng kể tới thu ngân sách Nhà nước.

Cùng với đó, Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng cần có chế tài xử lý đối với đối tượng lợi dụng chính sách rồi bỏ đất hoang hóa và sử dụng sai mục đích, đánh giá thêm về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, nhất là tình trạng nhiều nông lâm trường quản lý và sử dụng đất thiếu chặt chẽ, sai mục đích, trục lợi…

Hoàng Long