(ANTĐ) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển vừa ký quyết định bãi bỏ một số khoản thu phí qua cầu, qua phà trên địa bàn. Theo đó, bãi bỏ mức thu phí qua cầu Zét, cầu Hạ Dục, cầu Mụ, cầu Bến Cốc thuộc địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

UBND TP cũng ban hành mức thu phí cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cụ thể, đối với cấp GCN mới, trường hợp cấp GCN chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất), mức thu lệ phí là 25.000 đồng/giấy (hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc quận, thị xã); 10.000 đồng/giấy (tại các khu vực khác); 100.000 đồng/giấy (cấp cho tổ chức). Trường hợp cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các khu vực lần lượt là 100.000 đồng/giấy; 50.000 đồng/giấy; 500.000 đồng/giấy.