(PL)- Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn về phí an ninh, trật tự. Theo đó, các tỉnh, thành có trách nhiệm ban hành văn bản miễn phí an ninh, trật tự.