Chiều nay, 2/4, Quốc hội đã bỏ phiến chính thức miễn nhiệm chức vụ 8 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn và Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Mien nhiem 8 Uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi - Anh 1

Kết quả kiểm phiếu do Trưởng Ban Kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí công bố cho biết: 87,65% tổng số đại biểu tán thành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn; 88,26% ĐB tán thành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đối với ông Ksor Phước; 88,26% ĐB tán thành chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đối với ông Nguyễn Văn Hiện; 89,88% ĐB tán thành miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách đối với ông Phùng Quốc Hiển; 88,06% ĐB tán thành miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh đối với ông Nguyễn Kim Khoa; 88,06% ĐB tán thành miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội đối với ông Đào Trọng Thi; 90,28% ĐB tán thành miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội đối với bà Trương Thị Mai.
Quốc hội cũng bỏ phiếu kín tán thành miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các ông, bà: Ksor Phước, Nguyễn Văn Hiện, Phùng Quốc Hiển, Nguyễn Kim Khoa, Đào Trọng Thi, Trương Thị Mai và Nguyễn Thị Nương.
Ngay sau đó, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội và các chức danh trên với 82,59% tổng số ĐB tham gia biểu quyết tán thành.
Quốc hội cũng miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn với 82,79% tổng số ĐB có mặt tán thành thông qua Nghị quyết.
Theo chương trình kỳ họp 11, sáng 4/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội (thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Huỳnh Ngọc Sơn) và một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, thảo luận tại đoàn và tiến hành quy trình bầu các chức danh này tại chiều cùng ngày.
Tiếp đó, ngày 5/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước thay các ông, bà vừa được miễn nhiệm. Quy trình bầu và kết quả sẽ được tiến hành cùng ngày.

Vũ Minh