Đây là nội dung quan trọng được nêu tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về lệ phí môn bài, có hiệu lực từ 1-1-2017.

Mien le phi mon bai cho ho kinh doanh co doanh thu duoi 100 trieu dong/nam - Anh 1

Theo quy định mới, mức thu phí môn bài được rút gọn lại còn 2 bậc đối với tổ chức kinh doanh, 3 bậc đối với cá nhân kinh doanh. Trong đó, mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng là 3 triệu đồng/năm. Đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống là 2 triệu đồng/năm.

Điểm mới trong nghị định 139 là quy định chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác chịu mức phí môn bài 1 triệu đồng/năm.

Với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thì mức thu thuế môn bài là 1 triệu đồng/năm; doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm, mức thu là 500.000 đồng/năm; doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm sẽ có mức thu là 300.000 đồng/năm.

Một điểm mới trong Nghị định 139 là quy định rõ 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài, trong đó có các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm dưới 100 triệu đồng; Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối; Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá…

Hương Ly