KTNT - Từ đầu tháng 2/2009 đến nay, thời tiết miền Bắc ấm áp, rất thuận lợi cho bà con xuống đồng cấy lúa xuân. Trong không khí thi đua sản xuất, nông dân nhiều nơi như Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương... lại có thêm niềm vui mới khi thay thế cách cấy lúa thủ công tồn tại hàng ngàn năm bằng phương pháp gieo sạ theo hàng.