Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tháng trở lại đây, 2 gã khổng lồ này gặp nhau nhằm tìm được tiếng nói chung trong vụ sáp nhập.