Đây là 3 game cổ điển mà bất cứ ai bắt đầu dùng máy tính (Windows) cũng từng chơi qua. Game này không những giúp chúng ta giải trí mà còn giúp chúng ta quen với việc dùng chuột máy tính. Giờ thì những game này được Microsoft mang lên Windows Phone. Mục đích chắc là cho chúng ta nhớ lại thời dùng Windows và giải trí phần nào chứ không phải để anh em luyện chuột hay luyện dùng cảm ứng trên màn hình cảm ứng. Solitaire là game xếp bài, Mahjong là game tìm các các thành phần giống nhau còng Minesweeper là ứng dụng dò mìn.

Đây là 3 game cổ điển mà bất cứ ai bắt đầu dùng máy tính (Windows) cũng từng chơi qua. Game này không những giúp chúng ta giải trí mà còn giúp chúng ta quen với việc dùng chuột máy tính. Giờ thì những game này được Microsoft mang lên Windows Phone . Mục đích chắc là cho chúng ta nhớ lại thời dùng Windows và giải trí phần nào chứ không phải để anh em luyện chuột hay luyện dùng cảm ứng trên màn hình cảm ứng. Solitaire là game xếp bài, Mahjong là game tìm các các thành phần giống nhau còng Minesweeper là ứng dụng dò mìn.

Nhiều anh em trước đây hay chơi mấy game này trong các giờ thực hành vi tính. Nếu anh em cảm thấy chơi chưa đã thì mời tải về chơi tiếp nhé. Anh em có thể nhấn vào link ở tên game hoặc trên máy Windows Phone thì nhấn nút kính lúp rồi nhấn vào biểu tượng con mắt và quay camera và hình QRCode dưới để tải về.

Solitaire :

Mahjong

Minesweeper