Gã khổng lồ phần mềm vừa công bố giá thành chi tiết của Windows Server 2008 - gói phần mềm máy chủ và ảo hóa rất được chờ đợi của hãng.