Là thành viên của ban nhạc huyền thoại Những hòn đá lănvừa kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, Mick Jagger cho biết ông vẫn chưa muốn dừng việc biểu diễn ca nhạc nhưng cần phải biết lượng sức bởi "chơi nhạc cũng giống như  làm…"chuyện ấy" vậy".