Căn cứ thông báo số 2027/TB-CNVSD ngày 27/09/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MHL như sau: - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2010 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/10/2010 - Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 và thực hiện quyền mua 2.000.000 cổ phiếu phát hành thêm - Nội dung cụ thể: 1. Trả cổ tức bằng tiền mặt + Tỷ lệ thanh toán: 8%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng) + Thời gian thực hiện: Ngày 25/10/2010 +Địa điểm thực hiện: §Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký; §Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Minh Hữu Liên, địa chỉ: R1-49 KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM. 2. Thực hiện quyền mua: + Số lượng chứng khoán phát hành: 2.000.000 (hai triệu cổ phiếu) + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới) + Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu + Quy định về chuyển nhượng: § Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 27/10/2010 đến ngày 19/11/2010 § Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được phép chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba) + Quy định về chứng khoán đặt mua: § Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng § Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày 27/10/2010 đến ngày 23/11/2010 § Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Hội đồng Quản trị quyết định phân bổ cho đối tượng khác với giá chào bán phù hợp và không dưới 12.000 đồng/cổ phiếu. + Địa điểm thực hiện quyền mua: § Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký § Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại trụ sở Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên: R1-49 KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7. + Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán: § Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Minh Hữu Liên § Số tài khoản: 060007738210 § Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – PGD Phú Mỹ Hưng