Sàn HOSE vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (mã MHC-HOSE).

Từ ngày 10/1 - 10/3, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam đăng ký bán hết 698.625 cổ phiếu MHC, tương đương với 5,15% vốn điều lệ với mục đích thực hiện giao dịch là nhằm tái cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên, hết thời hạn đăng ký, nhưng cổ đông này vẫn chưa bán được cổ phiếu nào do thị trường xấu và giá chưa đạt kỳ vọng.