(HNM) - Đại diện Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) cho biết, ngân hàng dự kiến dành 24.000 tỷ đồng cho chương trình hỗ trợ lãi suất. Trong quý I, MHB sẽ cho khách hàng vay khoảng 4.805 tỷ đồng.