Theo cuộc khảo sát năm 2007 do tổ chức nông nghiệp Western Growers ở Mỹ thực hiện, các công ty nước này đang canh tác trên hơn 18.200ha đất ở ba bang của Mexico, tuyển dụng hơn 11.000 lao động.