Một vụ giẫm đạp xảy ra tại vũ trường Discoteca News Divine ở khu vực Nueva Atzacoalco, thủ đô Mexico City đêm 21-6 đã làm ít nhất 14 người chết, trong đó có 5 cảnh sát.