ANTĐ - Ngày 27-12, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo khắc phục tình trạng chậm tiến độ tại dự án đường sắt đô thị thí điểm, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Theo đó, TP yêu cầu Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội phải chủ động hơn nữa trong việc kiểm soát tiến độ triển khai gói thầu. TP chỉ đạo kiên quyết thay thế nhà thầu nếu không đủ năng lực, không bảo đảm tiến độ. BQL đường sắt đô thị Hà Nội chịu trách nhiệm về việc chậm trễ do các thủ tục, điều kiện để triển khai thi công và những công việc do chậm trễ của nhà thầu, của đơn vị tư vấn. Đặc biệt, phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan để xảy ra chậm trễ trong việc triển khai thi công.

Phương Mai