Takefusa rê bóng, kết hợp dùng sức mạnh để tỳ đè, vượt qua sự truy cản của đối thủ.

Anh Dũng