Ngày 15.9, Công ty Cung cấp Dịch vụ Tư vấn Nhân sự Mercer và Công ty Cổ phần Kết nối Nhân tài TalentNet Corporation đã công bố kết quả khảo sát lương năm 2010. Bảng kết quả sẽ cung cấp mức lương, phụ cấp, thưởng của từng vị trí, tỉ lệ tăng lương, tỉ lệ nhân viên nghỉ việc, cơ cấu thu nhập của nhân viên. Bảng khảo sát lương của Mercer được thực hiện tại 253 công ty liên doanh và công ty nước ngoài với hơn 66.200 nhân viên. ĐT: (08) 6291 4188 ext 600.