Chỉ cần chăm chỉ làm theo cách này 1 lần/ 2 tuần bạn sẽ không phải lo lấy cao răng nữa.