Bạn có thể tự làm khay đựng xà bông bằng miếng bọt biển để không bỏ phí một chút xà bông nào khi sử dụng.

Video: Mẹo dùng xà bông không bỏ phí một chút nào: