Để xử lý quần áo bẩn mà không thể giặt, bạn hãy dùng dung dịch rượu vodka và một chút nước

Để xử lý quần áo bẩn mà không thể giặt, bạn hãy dùng dung dịch rượu vodka và một chút nước