Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, trong tương lai Matx-cơ-va cần phải thay đổi "cỗ máy nhà nước" theo hướng cởi mở và linh hoạt.

Bên lề Diễn đàn Đầu tư Quốc tế mang tên "Sochi - 2016", Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu rằng, Nga cần phải điều chỉnh "cỗ máy nhà nước" theo hướng cởi mở và linh hoạt.

Medvedev: Nga can dieu chinh "co may nha nuoc" - Anh 1

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (Ảnh RIA)

Theo Thủ tướng Medvedev, Nga cần phải điều chỉnh "cỗ máy nhà nước" bởi hệ thống quản lý nhà nước phần lớn mang đặc điểm của thời kỳ Xô Viết và hậu Xô Viết - thời điểm mà cuộc sống, sự liên lạc, các tiêu chuẩn và nền kinh tế hoàn toàn khác hiện nay.

Ông Medvedev cho biết thêm, Nga không chỉ cần điều chỉnh "cỗ máy nhà nước" này mà còn phải làm cho nó trở nên thích nghi với tình hình mới để giải quyết những vấn đề rất quan trọng đối với đất nước, trước hết là các vấn đề kinh tế, xã hội .

Thủ tướng Medvedev cho biết, sự phát triển của Nga bị kìm hãm bởi hệ thống quản lý nhà nước hiệu quả thấp. Nhiều sáng kiến tốt đưa ra nhằm phát triển đất nước nhưng không thể vượt qua được những rào cản quan liêu...

NM (Theo Sputnik)

NM (Theo Sputnik)