TTO - Sài Gòn lại tí tách mưa. Nhanh quá! Mới ngày nào cả hai chị em đều sợ hãi thất thanh khi nhìn thấy "hiện tượng thiên nhiên" đầu tiên trong đời và theo phản xạ tự nhiên trốn vào nách mẹ.