Không chỉ có những mẫu xe sang trọng đắt tiền, triển lãm ô tô VIMS 2016 còn là dịp để những bóng hồng từ bắc tới nam và cả những mỹ nhân ngoại quốc khoe sắc.

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 1

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 2

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 3

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 4

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 5

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 6

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 7

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 8

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 9

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 10

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 11

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 12

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 13

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 14

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 15

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 16

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 17

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 18

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 19

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 20

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 21

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 22

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 23

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 24

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 25

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 26

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 27

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 28

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 29

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 30

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 31

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 32

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 33

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 34

Me mai voi nhung bong hong boc lua tai trien lam o to - Anh 35

Tô Tùng