Họ đều là người đẹp. Có những người đã phải về nước sớm do đội bóng quê hương bị loại. Nhưng có những mỹ nhân vẫn tiếp tục song hành với khán giả World Cup, làm nên nét hấp dẫn trên mỗi khán đài.