Một kịch bản bị cướp với những chi tiết như thật được bà Tý vạch ra để nhằm "hô biến" 80 triệu đồng của con dâu nhưng không qua mắt được công an.