Sở GDCK Tp.HCM cho biết, nếu sau ngày 30/4 CTCP Cavico Việt Nam khai thác mỏ và Xây dựng (MCV) không công bố thông tin sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.

Sau nhiều lần nhắc nhở, Sở đề nghị Công ty khẩn trương hoàn thành và công bố BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý I/2011 và BCTC kiểm toán năm 2011.

Nếu sau ngày 30/4 Công ty không thực hiện công bố thông tin, Sở GDCK Tp.HCM sẽ xem xét hủy niêm yết bắt buộc và Công ty phải làm thủ tục chuyển đổi cổ phiếu sang giao dịch tại thị trường UPCoM.

HOSE