Hai ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ và Cộng hòa đang nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri ở một số bang trọng yếu.