Năm 2016, MBS đặt kế hoạch đạt 40 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và sau 9 tháng đầu năm 2016 công ty đã đạt hơn 16,55 tỷ đồng, mới hoàn thành 41% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016.

CTCP Chứng khoán MB (mã MBS - HNX) đã công bố BCTC quý III/2016, với doanh thu hoạt động đạt hơn 149,58 tỷ đồng, gấp 2,14 so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới của MBS kỳ này tăng mạnh 55% và đạt 45,8 tỷ đồng. Lãi từ cho vay các khoản phải thu tăng 67,6% và đạt 49,8 tỷ đồng. Doanh thu tư vấn và doanh thu từ hoạt động khác quý III/2016 của MBS đều tăng vọt so với cùng kỳ năm trước.

Kỳ này, chi phí hoạt động của MBS cũng ở mức cao, đạt hơn 107,7 tỷ đồng, gấp 2,68 lần cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 3 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý đều tăng so với cùng kỳ.

Kết quả, MBS đạt hơn 5,2 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ năm trước.

MBS lai 9 thang 16,4 ty dong, giam 46,6% so voi cung ky - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, MBS lãi sau thuế chỉ gần 16,4 tỷ đồng, giảm mạnh 46,6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2016, MBS đặt kế hoạch đạt 40 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và sau 9 tháng đầu năm 2016 công ty đã đạt hơn 16,55 tỷ đồng, tức chỉ hoàn thành 41% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016.

Hết quý III/2016, tổng tài sản của MBS đạt hơn 3.160 tỷ đồng, tức tăng 22,8% so với số đầu năm. Các khoản cho vay của công ty đạt hơn 1.862,32 tỷ đồng, tức tăng 69,6% so với đầu năm.

Nợ ngắn hạn của MBS tại thời điểm 30/9/2016 là hơn 1.515,9 tỷ đồng, tăng 68,9% so với đầu năm.