Theo báo cáo kết quả kinh doanh của CTCP Chứng Khoán MayBank Kim Eng (MBKE), quý 4/2012 MBKE lỗ 7 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2012, MBKE vẫn lãi ròng 17.7 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch năm.

Cụ thể, doanh thu thuần trong năm 2012 của MBKE đạt 164 tỷ đồng, tăng 44% so với năm trước. trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới chiếm 62 tỷ đồng, hoạt động khác thu về 99 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2012, MBKE đạt lãi ròng 17.7 tỷ đồng, cao gấp 3.5 lần so với năm 2011 (5.03 tỷ đồng) và vượt 31% so với kế hoạch năm 2012 (13.5 tỷ đồng).

Tính đến cuối năm 2012, lượng tiền và các khoản tương đương tiền của MBKE đạt gần 290 tỷ đồng.

Riêng quý 4/2012, MBKE đạt gần 24 tỷ đồng doanh thu và bị lỗ 7 tỷ đồng. Công ty cho biết, sự chênh lệch lợi nhuận trong quý 4 là do doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán trong quý 4/2012 của MBKE giảm gần 10 tỷ đồng so với quý 4/2011.