ANTT.VN - Ngày 04/10/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 7445/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) tăng vốn điều lệ lên 17.127 tỷ đồng.

Theo đó, MBBank được phép tăng vốn điều lệ từ 16.311 tỷ đồng lên 17.127 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của ngân hàng này thông qua hồi tháng 4.

NHNN yêu cầu MBBank thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật . Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn, MBBank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

MBBank duoc chap thuan tang von dieu le len 17.127 ty dong - Anh 1

Được biết, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 của MBBank, các cổ đông đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 815 tỷ đồng bằng việc phát hành 81.5 triệu cp cho các cổ đông hiện hữu để trả cổ tức đợt 2 năm 2015 theo tỷ lệ 5% (sở hữu 100 cp được nhận thêm 5 cp mới). Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế của MBB năm 2015 sau khi trích lập các quỹ. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 2 - quý 4/2016.

Như vậy, sau khi hoàn tất tăng vốn điều lệ, tổng vốn điều lệ của MBBank sẽ nâng lên là 17.127,4 tỷ đồng, và sẽ là ngân hàng TMCP có số vốn điều lệ lớn thứ 5 trên thị trường sau VietinBank (37.234 tỷ đồng); BIDV (34.187 tỷ đồng); Vietcombank (26.650 tỷ đồng) và Sacombank (18.852 tỷ đồng).

Trước đó, tháng 9/2015 MBB đã trả cổ tức đợt 1/2015 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Như vậy trong khi các ngân hàng khác chây ỳ không trả cổ tức cho cổ đông thì tỷ lệ cổ tức của MBB năm vừa qua đạt 10%.

Diệu Ly (th)